Szkoła zawodowych perspektyw VIII edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła zawodowych perspektyw VIII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 15 września 2021 r. do 15 lutego 2022 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła zawodowych perspektyw” i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy (koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego/osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji w szkole) oraz jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła zawodowych perspektyw” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 6 spośród 10 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Szkoła zawodowych perspektyw”

 1. Spotkanie ze specjalistą ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego (lub osobą pełniącą tę funkcję w szkole). Pogawędka nt. Jak planować swoją przyszłość, jak wybór szkoły wpływa na nasze dalsze losy, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 2. Firma rodzina, czy „z dziada pradziada”. Czy w Twojej okolicy istnieją firmy prowadzone przez jedną rodzinę od pokoleń? Poznaj ich historię i przedstaw w postaci felietonu. Ocena na podstawie felietonu oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 3. Zapomniane zawody i ich znaczenie dla życia lokalnej społeczności. Przedstaw przykłady zawodów, których przedstawicieli brakuje w Twojej okolicy (np. kowal, szewc). Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury konkursu.
 4. Nastoletni milionerzy – przygotowanie krótkiego (max. 4 minuty) filmu przedstawiającego historię osób, które w młodym wieku zarobiły swój pierwszy milion. Pokazanie, że warto realizować swoje pomysły, dzielić się nimi z innymi. Ocena na podstawie filmu oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 5. Własna firma, czy praca w korporacji. Przedstawienie różnic wynikających z tych dwóch form zatrudnienia. Wskazanie plusów i minusów dla każdej z nich. Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie ankiety predyspozycji zawodowej uczniów. (Ankieta powinna być opracowana przy konsultacji doradcy zawodowego). Wyniki ankiety, wraz z komentarzem powinny być omówione na forum klasy, a indywidualny komentarz przekazany rodzicom (opiekunom) ucznia. Ocena na podstawie ankiet oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie w szkole (bądź w równoległych klasach) dnia, podczas którego zaprezentowane zostaną różne ścieżki rozwoju zawodowego. Założeniem jest przedstawienie różnych dróg dojścia do danego zawodu/stanowiska. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 8. Ułożenie i wykonanie (nagranie) wiersza poświęconego różnym zawodom, wiersz powinien zawierać jak najwięcej opisów czynności wykonywanych przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. Ocena na podstawie nagrania, zdjęć, treści wiersza oraz opinii jury konkursowego.
 9. Kalambury – jaki to zawód, ogólnoszkolny konkurs w którym przedstawiciele klas odgadują (na zasadzie kalambur), jaki zawód jest prezentowany. Ocena na podstawie zdjęć, prac plastycznych, sprawozdania z przedsięwzięcia oraz wyników kalamburów.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła zawodowych perspektyw”, który w okresie od 15.09.2021 r. do 15.11.2021 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 20 września 2021 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie szkolni doradcy zawodowi/osoby wyznaczone do pełnienia tej funkcji, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 15 lutego 2022 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła zawodowych perspektyw”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa, e-mail: sekretariat@perspektywy-zawodowe.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!