Szkoła zawodowych perspektyw

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

Szkoła zawodowych perspektyw

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoła zawodowych perspektyw” i dyplomy honorowe.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest zwrócenie uwagi, jak ważną rolę w szkole pełni szkolny doradca zawodowy (koordynator ds. doradztwa edukacyjno – zawodowego/osoba wyznaczona do pełnienia tej funkcji w szkole) oraz jak ogromne znaczenie dla uczniów ma jego wsparcie w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła zawodowych perspektyw” jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Szkoła zawodowych perspektyw”

 1. Spotkanie ze specjalistą ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego (lub osobą pełniącą tę funkcję w szkole). Pogawędka nt. Jak planować swoją przyszłość, jak wybór szkoły wpływa na nasze dalsze losy, dlaczego warto uczyć się języków obcych. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 2. Firma rodzina, czy „z dziada pradziada”. Czy w Twojej okolicy istnieją firmy prowadzone przez jedną rodzinę od pokoleń? Poznaj ich historię i przedstaw w postaci felietonu. Ocena na podstawie felietonu oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 3. Zapomniane zawody i ich znaczenie dla życia lokalnej społeczności. Przedstaw przykłady zawodów, których przedstawicieli brakuje w Twojej okolicy (np. kowal, szewc). Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury konkursu.
 4. Nastoletni milionerzy – przygotowanie krótkiego (max. 4 minuty) filmu przedstawiającego historię osób, które w młodym wieku zarobiły swój pierwszy milion. Pokazanie, że warto realizować swoje pomysły, dzielić się nimi z innymi. Ocena na podstawie filmu oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 5. Własna firma, czy praca w korporacji. Przedstawienie różnic wynikających z tych dwóch form zatrudnienia. Wskazanie plusów i minusów dla każdej z nich. Ocena na podstawie informacji przesłanych do jury konkursu.
 6. Przeprowadzenie ankiety predyspozycji zawodowej uczniów. (Ankieta powinna być opracowana przy konsultacji doradcy zawodowego). Wyniki ankiety, wraz z komentarzem powinny być omówione na forum klasy, a indywidualny komentarz przekazany rodzicom (opiekunom) ucznia. Ocena na podstawie ankiet oraz informacji przesłanych do jury konkursu.
 7. Zorganizowanie w szkole (bądź w równoległych klasach) dnia, podczas którego zaprezentowane zostaną różne ścieżki rozwoju zawodowego. Założeniem jest przedstawienie różnych dróg dojścia do danego zawodu/stanowiska. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.
 8. Ułożenie i wykonanie (nagranie) wiersza poświęconego różnym zawodom, wiersz powinien zawierać jak najwięcej opisów czynności wykonywanych przez przedstawicieli poszczególnych zawodów. Ocena na podstawie nagrania, zdjęć, treści wiersza oraz opinii jury konkursowego.
 9. Kalambury – jaki to zawód, ogólnoszkolny konkurs w którym przedstawiciele klas odgadują (na zasadzie kalambur), jaki zawód jest prezentowany. Ocena na podstawie zdjęć, prac plastycznych, sprawozdania z przedsięwzięcia oraz wyników kalamburów.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Szkoła zawodowych perspektyw”, który w okresie od 28 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 28 listopada 2014 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie szkolni doradcy zawodowi/osoby wyznaczone do pełnienia tej funkcji, dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i uczniowie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 • Adres jury konkursu „Szkoła zawodowych perspektyw”.: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@perspektywy-zawodowe.pl
 • Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 28 listopada 2014 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *